FacebookTwitter

Tiimilukio

Kirjoitti

Mikä on tiimilukio? Lue tästä lisää tiimilukio -hankkeesta tai jatka blogin selaamista.

Tiimilukion esittelyvideo on julkaistu!

Kirjoitti

Mitä tiimiopiskelu on? Miten opettaja ja opiskelijat kokevat tiimiopiskelun? Katso video ja tee omat päätelmät! https://www.youtube.com/watch?v=4NSlCJcIvLY&feature=youtu.be

Miten tiimit toimivat musiikin opetuksessa? (Teatterikurssi: Mu5, Ku 18 ja Itk2.)

Kirjoitti

Hei! Tänä vuonna kokeilemme, että Ku 18 ja Mu5 ovat samassa palkissa ja ITK2 omassa palkissa. Tämä mahdollistaa sen, että musiikin ja lavasteiden tekijät voivat omassa palkissa keskittyä rauhassa omaan tekemiseen. Ne, jotka haluavat lisäksi olla roolissa, ottavat myös ITK2-kurssin. Tämä mahdollistaa paremman panostamisen molempiin, sekä näyttelemiseen että musiikin/lavasteiden tekemiseen, ken niin haluaa. Kaikki teatterintekijät ovat lisäksi maanantai-iltapäivisin kokoontuneena. Musiikissa on jaettu ihmiset tiimeihin näytelmän kohtausten mukaan. Yksi joukko tekee jännitysmusiikkia, toinen joukko laulettavia lauluja jne. Siellä on nyt oikeastaan 3 noin kolmen hengen ryhmää, eli 9 henkilöä on aktiivisesti tekemässä musiikkia. Jonkin verran on liikkuvuutta tiimien välillä tarpeiden mukaan, ainakin näin alkuvaiheessa. Teemamusiikkiin tekee jokainen tiimi oman ehdotuksen, niistä valitaan...

Vaikuttamisen kurssi Äi4, Yh1

Kirjoitti

Miten voin vaikuttaa itselleni tärkeisiin asioihin? Miten maailma toimii? Kuinka saan ääneni kuuluviin? Kuka muokkaa maailmankuvaani? Näitä asioita on opiskeltu äidinkielen ja yhteiskuntaopin integraatiokurssilla Schildtin lukiossa lukukaudella 2014-2015. Kurssin kuvausta: Äidinkielen taidoista opit tekstien avaamista ja tulkintaa sekä omien näkemysten vakuuttavaa esittämistä. Yhteiskuntaoppi tuo mukaan vankan tietietopaketin suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta. Näitä taitoja koetellaan väittelyharjoituksissa. Tiimit ideoivat ja toteuttavat projektityön, jonka avulla pyritään tarttumaan todellisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin ja vaikuttamaan niihin. Mm. edellisellä kurssilla yhden tiimin ideoima yhteiskuntaopin soveltava kurssi on juuri päätetty ottaa mukaan lukioiden kurssitarjontaan. Kurssin aikana tehdään vierailuja ja tavataan asiantuntijoita, mm. kansalaisjärjestöjen ja median...

Business English

Kirjoitti

Hei! Business English –kurssi on pyörähtänyt hyvin käyntiin, ja opiskelijoita kurssilla 30 – viideltä eri toimipisteeltä! Olemme kahden ensimmäisen viikon aikana käyneet läpi talouteen ja kaupantekoon liittyvää sanastoa englanniksi ja olemme jo suunnitelleet omaa bisnesideaamme, jonka jotkut ovat jo esitelleet muulle luokalle. Kurssilla puhumme englantia sekä keskustelemme ajankohtaisista talouden ilmiöistä ja pohdimme asioita yhdessä. Tunnilla toimimme paljon pienryhmissä ja käytämme mm. (sosiaalista) mediaa oppimisen apuna ja tiedonlähteenä. Oppikirjoja ei kurssilla ole, ja pyrkimys on kaikin tavoin keskittyä toiminnallisuuteen ja opiskelijoiden omaan aktiivisuuteen. Olen huomannut että etätehtävät Facebookissa ja projektityöskentely ovat olleet mielekkäitä opiskelumuotoja opiskelijoille. Vierailemme kurssilla yliopistolla kauppatieteiden laitoksella, tutustumme Juomatehtaalla...

Kultsi-tiimikurssin opintomatka Helsinkiin 30.-31.10.2014

Kirjoitti

Sepän lukion tiimikurssilaiset viettivät lokakuun viimeiset päivät Helsingissä tutustuen toisiinsa ja suomalaiseen kulttuuriin. Reissu oli osa Kultsi-tiimikurssia, jossa yhdistyvät lukion HI2, ENA5, KU4, ÄI5 –kurssit. Siis kulttuuria monipuolisesti! Matka alkoi Jyväskylästä aamulla klo 08.00. Matkalla tutustuttiin kurssisisältöön, kurssimateriaaliin ja kurssin tavoitteisiin yleisesti sekä tehtiin Belbinin tiimiroolitesti. Julistimme myös ’reissun paras selfie’ -kilpailun ja perustimme sitä varten WhatsApp-ryhmän… Perille Helsinkiin saavuttiin ennen puoltapäivää. Ohjelmassa oli ensiksi tutustuminen Ateneumiin ja sen tunnetuimpiin ’tähtiin’, eli Taisteleviin metsoihin, Ainoon, Haavoittuneeseen enkeliin ja Kullervoon. Vilkaisimme myös kansainvälisiä tunnettuja teoksia. Seuraavana kuulimme englanninkielisen esityksen Sibelius-näyttelyn pohjaksi. Erinomainen esitys...

Tiimilukion kurssit 2014-15

Kirjoitti

Hifistely YH1, FI1, HI2 5. jakso Psäikkä ÄI2, PSY1 4.jakso Häikkä HI1, ÄI1 2.jakso Tiimiäikkä ÄI6, ÄI9 2.jakso Kultsi ENA5, AI5, HI2, KU4 3.jakso Ideasta   teatteriesitykseksi KU, MU, AI, IT2 3.-6.jakso Ongelmia ja ilmiöitä MAB1, FY1 1.jakso Vaikuttaminen ÄI4, YH1 3.jakso Makro- ja mikrotalous YH2, MAB7 3.jakso Kirjallisuutta ja kulttuuria   englanniksi ja suomeksi (CYG) ÄI 5, EN 5 6.jakso Bisnesenglanti  YH, ENA 4.-5.jakso Valokuvauskurssi vanhoin ja   uusin tekniikoin KU...

Tiimikurssin suunnitteluprosessi?

Kirjoitti

Taiteilija Jukka Nousiaisen hahmottelema tiimikurssin suunnittelua kuvaava piirros herättää kysymyksen ’menisikö se jotensakin näin’?      

Tiimikurssi ’Kultsi’

Kirjoitti

Tiimikurssi (AI5, ENA5, HI2, KU4) Pirjo Väli-Torala, Taavi Lappalainen, Sisko Jääskeläinen, Satu Joutsensalo Kultsi on neljän oppiaineen kokonaisuus, jossa on sisältöjä historiasta (HI2), äidinkielestä (AI5), englannista (ENA5) ja kuvataiteesta (KU4). Yhteisenä teemana on länsimainen kulttuurihistoria. Opintokokonaisuus toteutettiin ensimmäistä kertaa Sepän lukiossa syyslukukauden 2014 kolmannessa jaksossa 8.11. – 21.12.2013. Seuraava toteutus on ensi lukuvuoden 3. jaksossa. 1. Suunnittelu Suunnittelun aloitimme syksyllä 2012 ja kokoonnuimme ohjaajatiiminä vähintään kaksi kertaa kuukaudessa. Suurimmaksi haasteeksi muodostui yhteisen ajan löytäminen. Suunnittelun lähtökohtina olivat kurssien opetussuunnitelmat, joiden oppisisällöistä kukin opettaja poimi olennaisimmat osiot. Näistä pyrittiin muokkaamaan eheä, aikajanalle rakentuva kokonaisuus, joka käsitteli kulttuurihistoriaa...